W ciągu ostatnich dwóch tygodni cztery klasy brały udział w zbiórce kasztanów w ramach akcji charytatywnej „Zbiórka kasztanów dla Kacperka”. Korzystając z gościnności właścicielki pałacu i parku w Bardzie, pani Marty Zys, i przepięknej pogody zbieraliśmy opadłe kasztany. Udało nam się zebrać do worków sporą ilość kasztanów.