Uczniowie przynoszą kasztany, zgłaszają to na początku dnia u wychowawcy lub w sekretariacie.

Pan woźny zabiera kasztany i przenosi je w wyznaczone miejsce.