„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

ks. Jan Twardowski.

Dnia 29 grudnia 2022 roku pożegnaliśmy naszego nauczyciela, wychowawcę i przyjaciela śp. Aleksandra Skibińskiego.

Pan Aleksander Skibiński urodził się 5 listopada 1941 roku w Skiereszewie. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Gnieźnie, a następnie kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim na kierunku biologia z wychowaniem fizycznym w Gorzowie Wielkopolskim. 1 września 1964 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bardzie, a następnie po przeniesieniu szkoły w 1994 roku do nowego budynku w Chwalibogowie, pracował jako nauczyciel biologii, geografii i matematyki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Pracując podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe, w 1984 roku uzyskał tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku po 37 latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Aleksander Skibiński był nauczycielem z powołania. Wiedzę z biologii, geografii czy matematyki przekazywał w sposób twórczy. Każde 45 min lekcji potrafił świetnie wykorzystać na przekazanie treści programowych, doskonalenie umiejętności uczniów, przywołując przy tym często dla lepszego zrozumienia zagadnień przykłady z życia, czy anegdoty.

W opinii absolwentów szkoły był nauczycielem wymagającym i lubianym przez uczniów. Jego znakiem rozpoznawczym były rower, którym dojeżdżał do pracy i wskaźnik, który towarzyszył jemu podczas lekcji.

Pan Aleksander Skibiński był skromnym człowiekiem, niezwykle pracowitym, o dobrym sercu, życzliwym, serdecznym, pozytywnie nastawionym do życia i ludzi, budzącym zaufanie i szacunek otoczenia. Szanował swoich uczniów, był o nich zatroskany. Szkoła stanowiła niezwykle ważny rozdział w jego życiu. Kiedy odwiedzał ją już jako emerytowany pedagog mówił    o niej i ją wspominał ciepło, wykazując się dużą wiedzą, tryskając przy tym energią i poczuciem humoru.

Stojąc z potrzeby serca nad grobem śp. Aleksandra Skibińskiego, pożegnaliśmy dobrego człowieka, dziękując za jego pracę, za okazane dobro, za wszystko co dla każdego z nas z osobna uczynił. Żegnając się z nim, dziękowaliśmy za jego życie i wkład w rozwój Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Będzie żył w naszej pamięci na zawsze. Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie zmarłego śp. Aleksandra Skibińskiego

składamy szczere wyrazy współczucia, łącząc się z nią w żalu i żałobie.

Społeczność szkolna Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie