Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024r. Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie

OGŁASZA
REKRUTACJĘ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(dzieci urodzonych w 2017 roku)

oraz ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ(dzieci urodzonych w 2018 roku)

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie zgłoszenia, dzieci spoza obwodu – na podstawie wniosku i oświadczeń.
Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od 15 stycznia do 23 lutego 2024r.
w godzinach od 8.00 do 14.00
Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym, numerem PESEL dziecka oraz aktem urodzenia dziecka.

Pliki do pobrania: