Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie wyboru ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUZ

by skorzystać z ubezpieczenia należy wejść w link:

 tuz.pl https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=Z0SSCQ5TUM4G

Pod linkiem znajduje się 9 wariantów do wyboru