przewodnicząca

Karolina Wawrzyniak

z-ca przew.

Mikołaj Gościniak

skarbnik

Oliwia Płóciennik

sekretarz

Joanna Pruchniak

 

 

członkowie

 

Gabriela Henkelmann

Aleksandra Płóciennik

Kacper Gościniak