Przewodnicząca - Kinga Plucinska-Zdunek

Z-ca przewodniczącej - Radosław Szymański

Skarbnik - Violetta Kurzajak

Sekretarz - Izabella Gościniak

Członek - Ewa Choptiana-Konieczna