Prowadzący Nazwa koła Tematyka zajęć
A. Morawska SKS

Sekcja LA

Piłka nożna

M.Andrzejak Szkolne Ognisko Misyjne

Niedziela i Tydzień Misyjny.

Akcja Kolędników Misyjnych.

Violetta Matuszak

Sekcja artystyczna SU

Przygotowanie programów artystycznych, kramików i innych działań ujętych w planie pracy SU.
Monika Broniarczyk Koło Teatralna Przygotowanie spektakli teatralnych
Aleksandra Jaworska

SKKT

Poznawanie najbliższej okolicy.

Kinga Mecler SKKT Poznawanie najbliższej okolicy.
Sylwia Tajsner Koło taneczne Przygotowywanie układów tanecznych
Michał Łechtański  Koło dziennikarskie Przygotowywanie materiałów na stronę internetową.

Angelika Nolka Rytmika Rytmiczność i muzykalność w rozwoju dziecka.
Michał Łechtański Koło dziennikarskie Przygotowywanie materiałów na stronę internetową.