282623418 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Harmonogram dowozu uczniów pozostaje bez zmian.

Prosimy o zapozanie się z wytycznymi związanymi z powrotem uczniów do szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-szkol--wytyczne-dla-klas-i-iii