CNKUczniowie starszych klas naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w projekcie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt ten finansowany jest w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Edukatorzy projektu, rozumiejąc trudności i problemy techniczne z jakimi borykają się szkoły w okresie nauki online, podarowali nam profesjonalny zestaw multimedialny wspomagający edukację zdalną. Zostanie on wykorzystany przez nauczycieli naszej szkoły do podniesienia jakości technicznej połączeń.