rrOd tego roku szkolnego Rodzice będą mogli wpłacać składkę na Radę Rodziców również za pomocą przelewu. Poniżej numer Konta Rady Rodziców przy SSP w Chwalibogowie

 

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Rachunki Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich
67 9681 0002 0011 0422 0011 9433
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę