speech bubble 1423319 1280Na podstawie § 18 ust 2 pkt.2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie z dniem 11 marca (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do 16 marca (poniedziałek) włącznie. W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować  żadnych uczniów.

Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta. Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły www.ssp-chwalibogowo.wrzesnia.pl