111Drodzy rodzice, dbając o bezpieczeństwo dzieci i nas wszystkich powinniśmy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Często myć ręce zgodnie z załączoną instrukcją.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zasłaniać się, używać chusteczek). ... 

 

3. Unikać nadmiernego dotykania oczu, nosa i ust.

4. Apelujemy, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

5. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech (lub w innych krajach gdzie wystąpiły zachorowania na COVID-19) w ciągu ostatnich 14 dni i jednocześnie zaobserwowali u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinni niezwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

W załącznikach umieszczamy REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA I INSPEKCJI SANITARNEJ odnośnie postępowania w razie wystąpienia zagrożenia koronawirusem.

sposoby ograniczenia ryzyka zakazenia koronawirusem

objawy

plakat do doktora 2 727x1024