boys 286245 1920

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do  klas pierwszych  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie podstawowych trwa od 20 stycznia do 28 lutego 2020 roku. 

Zapisy dzieci odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Informacje i szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują sie na stronie: 

https://www.wrzesnia.pl/strona-3070-Oswiata_Zapisy_i_rekrutacja_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej_na_rok_szkolny_20202021.html

https://bip.wrzesnia.pl/strona-22189-title4_Rocznik_2018_Uchwala_Nr_XXXX4982018.html

Druki są dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszenie dziecka do szkoły 2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Oświadczenie rodzica - rekrutacja klasa I (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Wypełnione dokumenty prosimy oddawać w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Uwaga: w celu weryfikacji danych osobowych dziecka proszę zabrać do okazania odpis skróconego aktu urodzenia dziecka.a