IMG 20190920 100304Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane przez Muzeum Regionalne we Wrześni i Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie powiązane były z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klas siódmej i ósmej pod opieką dwóch nauczycielek wzięli udział 20 września w plenerowej grze historycznej "Wojsko, nasze wojsko". Wędrując ulicami Wrześni z planem rozmieszczenia punktów zadaniowych w ręku zdobywali kolejne zaświadczenia. Zaliczyli zadania z samarytanki, sprawnościowe, rycerskie, kaligraficzne i epistolograficzne. Mieli możliwość obejrzenia siodeł należących do kawalerzystów, trzymali w ręku broń używaną w tamtym czasie. Prawdziwa lekcja historii!

IMG 20190920 080534

IMG 20190920 082926

IMG 20190920 091314

IMG 20190920 102827

IMG 20190920 102902

IMG 20190920 103404

IMG 20190920 105144

IMG 20190920 105521