DSC00989Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Tradycyjnie o godz. 8.00 spotkaliśmy się kościele w Bardzie. Podczas mszy św. ksiądz Stanisław Trzepkowski poświęcił tornistry i przybory pierwszoklasistów. O godz. 9.00 w sali gimnastycznej, przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego przywitała zebranych gości.

Jednym z elementów przemówienia p. Dyrektora było podziękowanie p. Zofii Dyrcz-Kudła za dwa lata pracy na stanowisku zastępcy dyrektora, do podziękowań dołączyli przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie szkoły. Następnie na stanowisko na stanowisko swojego zastępcy, p. Dyrektor powołał p. Monikę Broniarczyk. Po tym, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia naszej szkoły. Po części inauguracyjnej wszyscy przeszli do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. 3 - 2 - 1 START! "Rok szkolny 2019/2020 uważamy za rozpoczęty".

 

DSC00975

DSC00979

DSC00983

DSC00993