DSC003139 maja 2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biciu rekordu czytania na przerwie. W akcji IV Przerwie na czytanie wzięły udział 152 osoby. Czytaliśmy na 3 i 4 przerwie międzylekcyjnej w specjalnie wyznaczonych strefach czytania na przerwie tj. czytelni, świetlicy szkolnej, salce gimnastycznej i klasach szkolnych. Uczniom oddziału przedszkolnego oraz klas I a i I b czytały starsze koleżanki z klas V a i VII. Chętni uczniowie klas pozostałych czytali sobie samodzielnie przyniesione z domu lub wypożyczone książki. Akcja bardzo się uczniom podobała. 

DSC00305

DSC00325

DSC00329