Pierwszy śnieg

Zima (fragment wiersza J.Czechowicza)

Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało!
Dachy są już białe,
na ulicach biało!

 

 Pierwszy śnieg2Pierwszy śnieg3Pierwszy śnieg4V 1B49

B1B2B3B4B5B22