Skład Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca Rady Rodziców - Arleta Rogacka

zastępca przewodniczącej - Ilona Balcerska

skarbnik - Anna Sendek

sekretarz -  Izabela Gościniak

członek - Anna Samelak

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

przewodniczący - Krzysztof Kucharski

zastępca przewodniczącego - Monika Wygoda

sekretarz - Patrycja Bolewicz