Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać poprzez przelew na:

67 9681 0002 0011 0422 0011 9433

W tytule proszę wpisać imię, nazwisko i klasę dziecka

child 1073638 1920