1. Przedmiotowy system oceniania z chemii 

2. Przedmiotowy system oceniania - edukacja dla bezpieczeństwa

3. Przedmiotowy system oceniania z fizyki 

4. Przedmiotowy system oceniania z geografii 

5. Przedmiotowy system oceniania z historii

6. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas IV-VI

7. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas VII-VIII

7. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

8. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VIII

9. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

10. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego (klas IV, V, VIIa,VIII)

11. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy VI

12. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy VIIb

13. Przedmiotowy system oceniania z matematyki

14. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

15. Przedmiotowy system oceniania z plastyki

16. Przedmiotowy system oceniania z przyrody i biologii

17. Przedmiotowy system oceniania z techniki

18. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

19. Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

20. Przedmiotowy System Oceniania - Religia w klasach IV-VIII