Akcja społeczna "Uczniowie z klasą"

W latach 2006-2008 nasi uczniowie: Paulina Mękal, Marcin Kolecki, Jakub Migdał, Piotr Pietrzak, Sebastian Trzebniak, Janusz Żurawski, Adrianna Kneblewska, Ewa Szafrańska, Joanna Podlewska, Maria Piechocka, Mateusz Piechocki, Katarzyna Zys, Daria Sikora, Kamil Lech, Olga Bosacka, Katarzyna Janiszewska, pod opieką trzech nauczycielek: Haliny Nowickiej-Skiby, Grażyny Koczorowskiej i Aleksandry Jaworskiej, brali udział w akcji społecznej organizowanej przez portal Gazeta "Uczniowie z klasą". Celem projektu było zaangażowanie uczniów we wspólne poszukiwania i poznawanie historii najbliższej okolicy, publiczne dzielenie się zdobytymi informacjami, integracja lokalnych społeczności.

Realizowaliśmy projekt "Poznajemy historie miejsc, z których pochodzimy" w trzech grupach:

1) Chwalibogowo i Bardo,

2) Osowo i Biechowo,

3) Obłaczkowo.


Prezentacja na zakończenie projektu

                                                                                                                                                               „Ojczyzna to kraj dzieciństwa
                                                                                                                                                                 miejsce urodzenia
                                                                                                                                                                 to jest ta mała najbliższa
                                                                                                                                                                 ojczyzna
                                                                                                                                                                 miasto miasteczko wieś
                                                                                                                                                                 ulica dom podwórko...”

                                                                                                                                                                                       T. Różewicz: „Oblicze ojczyzny”

 

Każdy „zakątek” naszej Ojczyzny ma swoją bogatą kulturę, tradycję i niepowtarzalną historię, która nie udokumentowana i nie spisana, szybko odchodzi w zapomnienie.

Takimi miejscami w Wielkopolsce z własnymi i niepowtarzalnymi dziejami, które warto poznać i upamiętnić dla kolejnych pokoleń są niewielkie wioski leżące niedaleko Wrześni: Bardo, Chwalibogowo, Biechowo, Osowo, Obłaczkowo.

Pomysł zebrania i opracowania informacji na temat tych miejsc zrodził się już znacznie wcześniej. Najpierw zajęła się tym A. Jaworska – nauczycielka SSP w Chwalibogowie, potem dołączyły zainteresowane tym przedsięwzięciem nauczycielki: H. Nowicka-Skiba i G. Koczorowska oraz dzieci realizujące projekt „Uczniowie z klasą”. Efektem ok. półrocznej pracy jest ów album: „Historia miejsc, z których pochodzimy”, który stanowi również rodzaj przewodnika po tych wioskach.


Wiadomości czerpaliśmy z przewodników, map, dokumentów znajdujących się w archiwach miejskich, państwowych i kościelnych oraz informacji, wspomnień, mieszkańców wsi oraz pamiątek z rodzinnych archiwów. Chcemy, aby ten album przybliżył historię wiosek, wskazał miejsca ciekawe mające swoją legendę oraz ludzi zasłużonych, których warto poznać i o których warto pamiętać!