Udział SSP w Chwalibogowie w projekcie "LEGO"

W roku szkolnym 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie przystąpiła do ogólnopolskiego programu „LEGO, COGITO, AGO” będącego kontynuacją akcji edukacyjnej „Szkoła z klasą” zainicjowanego przez Gazetę Wyborczą oraz portal gazeta.pl. Patronat nad akcją przyjął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, a partnerem została Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

W październiku zadeklarowaliśmy swój udział rejestrując placówkę w bazie danych systemu internetowego „Szkoły z klasą”. Pierwszym krokiem było powołanie koordynatora (Grażyna B. Augustin) oraz zespołu zadaniowego (L. Szulc, I. Wróblewska, W. Wojewódzka), który miał pilotować realizację sprawności LEGO. Następnie zespół opracował ramowy plan realizacji i zamieścił go na stronie www.gazeta.pl/klasa. W ciągu miesiąca nauczyciele wraz ze swoimi uczniami przygotowywali i wykonywali zadania oraz ćwiczenia z zakresu kształcenia czytania ze zrozumieniem. W wyniku cyklu zajęć powstało dziesięć prezentacji, lecz zgodnie z założeniami akcji tylko cztery wybrane projekty, które w sposób wyraźny i rzeczowy uwzględniały rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (LEGO – czytam) zostały zamieszczone w Banku Nauczycielskich Projektów i Doświadczeń. Zapis umożliwiał zapoznanie się z naszymi pomysłami przez innych nauczycieli, a także mógł służyć jako narzędzie samoedukacji przez uczniów (i ich rodziców). W systemie oprócz samych prezentacji pojawiły się także załączniki w postaci materiałów pomocniczych: map, grafik, tekstów, zdjęć, reprodukcji. Szkoły uczestniczące w programie zostały wirtualnie połączone w grupy. W ramach swojej grupy otrzymaliśmy jako zespół szesnaście losowo wybranych prezentacji do zrecenzowania. Wszystkie nasze prezentacje zostały ocenione przez przydzielonych nam recenzentów pozytywnie, czego dowodem było przyznanie przez specjalną komisję sprawności LEGO i otrzymanie dyplomu z pieczęcią akcji.

W projekcie LEGO opracowaliśmy, wykorzystaliśmy na lekcjach
i zamieściliśmy w BNPiD poniższe prezentacje:

  1. Ogłaszam Ziemię planetą nadziei – język polski (Grażyna B. Augustin)
  2. Zapisywanie i odczytywanie wyrazów z literą „K” – nauczanie początkowe (I. Wróblewska)
  3. Rośliny i zwierzęta tajgi – przyroda (W. Wojewódzka)
  4. Opowiadanie na lekcji języka niemieckiego – język niemiecki (L. Szulc)

                 Tematy zrecenzowane przez naszych nauczycieli:

1.

Jaką prawdę o sobie odkrywamy w bajce Ignacego Krasickieg pt. "Wilczki"? SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, Olkusz 2005-01-03 19:26:33

2.

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy - wybór ciekawego artykułu. SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, Olkusz 2005-01-03 20:01:08

3.

Czytamy obrazy - Leonardo da Vinci Dama z gronostajem; analiza dzieła sztuki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, Węgrów 2005-01-04 20:30:25

4.

Historyczna wyobraźnia SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, Olkusz 2005-01-04 10:45:18

5.

Jak wyobrażam sobie wiatr? SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, Olkusz 2005-01-04 15:55:03

6.

Leśnica - nasza mała ojczyzna. SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, Wrocław 2005-01-04 15:39:41

7.

Mikołajowe prezenty Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, Węgrów 2004-12-30 20:10:20

8.

Na tatrzańskim szlaku; posługujemy się mapą turystyczną Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2005-01-03 20:12:02

9.

Niezwykła podróż Fizi Pończoszarki Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2005-01-04 18:48:33

10.

Opracowujemy i prezentujemy wykresy. Czytanie informacji prezentowanych za pomocą wykresu. SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, Wrocław 2005-01-03 21:02:53

11.

Pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, Węgrów 2004-12-30 20:29:50

12.

Poczytaj mi starszy kolego i koleżanko Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2005-01-03 21:56:49

13.

Rozwiązywanie zadań z treścią - poznajemy okolice Szklarskiej Poręby. SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, Wrocław 2005-01-08 23:26:21

14.

Wisła – królowa polskich rzek. „Legenda o Wiśle” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, Węgrów 2005-01-04 19:58:08

15.

Zabawa w teatr – odgrywanie scenki z wiersza Krasickiego. Krzemienieckiej SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, Wrocław 2004-12-30 20:44:08

16.

Zdrowe odżywianie a matematyka. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2004-12-30 21:03:16
       

Zespół recenzujący z racji zwiększonych obowiązków i różnorodności powierzonej do oceny tematów powiększył swój skład o nauczyciela plastyki i muzyki (Z. Dyrcz – Kudła) oraz matematyka (L. Kemona).

                          Terminarz LEGO

Harmonogram

Sprawności:

LEGO

14 września

 

START SPRAWNOŚCI -

Zapraszamy do rejestracji wszystkie szkoły.

28 września

Materiały pomocnicze dla szkół dostępne w internecie.

1 - 7 października

Powołanie Zespołu Zadaniowego sprawności LEGO.

7 - 14 października

Szkoła zgłasza chęć realizacji sprawności LEGO. Należy to zaznaczyć w formularzu dostępnym po zalogowaniu.

Tam też trzeba wpisać nazwiska osób w zespole zadaniowym oraz  krótki plan realizacji sprawności LEGO.
Plan ten będzie można później rozbudować i dodawać do niego kolejne Państwa pomysły.

do 7 grudnia

Wszystkie prezentacje nauczycielskie (4) i uczniowskie (5) muszą się znaleźć w formularzach  programu LEGO.

od 7 grudnia - do 31 grudnia

(uwaga ferie od 20 grudnia)

Zakończenie działań sprawności LEGO w szkole. Czas na recenzowanie prac - prezentacji z 4 innych szkół. Szkoła czeka też na pozytywne recenzje dotyczące własnych materiałów - dokonaną przez nauczycieli innych szkół.

 

4 stycznia 2005

Koniec recenzji prac. Pierwsze posiedzenie Komisji zatwierdzającej Sprawności.

1 lutego 2005

Podsumowanie sprawności LEGO - powiadomienie szkół mailami o zaliczeniu sprawności.

 Tekst przytoczony ze strony: www. gazeta.pl/klasa

 

   LEGO - (z łaciny) CZYTAM

Czytanie ze zrozumieniem - to według wielu podstawowa umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom. Tymczasem z badań porównawczych wiemy, że niepokojąco wielu polskich uczniów nie rozumie prostych instrukcji, nie potrafi odczytać wykresu, mapy, nie rozumie wiersza, nie odróżnia komentarza od informacji. Proponujemy, by nauczyciele różnych przedmiotów - nie tylko poloniści - rozwinęli i systematycznie stosowali skuteczne strategie uczenia czytania różnych tekstów kultury, a także przekazów, z którymi uczeń styka się na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz - co równie ważne - w życiu codziennym.

Grażyna B. Augustin